ทำภาพโมเสค (Mosaic)

ทำภาพโมเสค (Mosaic) 5

ทำภาพโมเสค (Mosaic) 6

ค่าบริการ 150 บ

* เหมาะสำหรับรูปเน้นใบหน้าตรง เน้นรูปหลักขนาดใหญ่ หากใช้ภาพเต็มตัว รายละเอียดภาพหลักจะไม่ชัดเจน