แจ้งการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ 2 ช่องทาง

1) แจ้งผ่านแบบฟอร์ม

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น

  หรือ 2) แจ้งผ่าน Line OA

  แจ้งการชำระเงิน 1

  • แจ้งชื่อ-นามสกุล
  • อีเมล
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสลิปแล้ว จะแจ้งยืนยันคำสั่งซื้อให้ทางลูกค้ารับทราบค่ะ