กุสทัฟ คลิมท์ (Gustav Klimt, 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1862 – 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1918) เป็นจิตรกรชาวออสเตรียและมัณฑนากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงเวลาที่นวศิลป์หรือศิลปะแนวใหม่กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเหลื่อมระหว่างศิลปะประยุกต์ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่ศิลปินสร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระและคุณค่าในตัวงาน

+
สินค้าหมดแล้ว
695 ฿

The Kiss ภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของ กุสทัฟ คลิมท์